Bookafe

Vytvořili jsme vizuální identitu pro kavárnu Bookafe. Logo využívá symboly, připomínající hřbety knih, opírajících se o sebe. Typografická kompozice využívá písmo Kaneda Gothic, které svým uspořádáním odkazuje na vzhled polic, ve kterých bývají knihy uloženy. Aplikace loga a komplexního vizuálního stylu je definována podrobným logomanuálem.


KlientBookafeRok2019

Jsme školní reklamní agentura
sestavená z talentovaných studentů
Akademie Michael a VŠKK

Agentura KK s.r.o.
Na Pankráci 420/54
Praha 4, Nusle

IČO: 06955967
DIČ: CZ06955967
Jsme plátci DPH