Mosaic House

Mosaic House je první „zelený“ hotel u nás.
Mosaic House ze 100% využívá energie z obnovitelných zdrojů.
Mosaic House šetří 25 % energie oproti normálním hotelům a hostelům.
Mosaic House má vlastní systém čištění odpadní vody s tepelnou rekuperací. Kompletně tak
recykluje vodu, kterou hosté i personál využívají. Je to první hotel u nás a druhý hotel na světě s
touto technologií.
Dále je vybaven inteligentními žaluziemi, solárními panely, tepelnými pumpami a dalšími prvky,
takže významně šetří při topení a elektrickou energii. Dokáže do provozu vracet nejen vyčištěnou
vodu, ale i energii z ventilace a čištění vody.
Bydlením v hotelu Mosaic House šetříte životní prostředí. Je to „zelená“ enkláva uprostřed
velkoměsta.

Úkol pro agenturu:
Vymyslet projekt, který podpoří image a filozofii organizace v očích návštěvníků i veřejnosti. Může to být internetová aplikace, může to být video, může to být instalace…

KlientMosaic HouseRok2018

Jsme školní reklamní agentura
sestavená z talentovaných studentů
Akademie Michael a VŠKK

Agentura KK s.r.o.
Na Pankráci 420/54
Praha 4, Nusle

IČO: 06955967
DIČ: CZ06955967
Jsme plátci DPH