Nadace Jedličkova ústavu


Charitativní organizace NJÚ všestranně podporuje děti a mladé lidi s tělesným či kombinovaným postižením. Vytvořili jsme komplexní komunikační a kreativní koncept (video, outdoor, print), jehož cílem je podpořit důvěryhodnost a transparentnost organizace a zvýšit objem darovaných prostředků, především prostřednictvím trvalých DMS.

KlientNadace Jedličkova ústavuRok2019

Jsme školní reklamní agentura
sestavená z talentovaných studentů
Akademie Michael a VŠKK

Agentura KK s.r.o.
Na Pankráci 420/54
Praha 4, Nusle

IČO: 06955967
DIČ: CZ06955967
Jsme plátci DPH